НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ІМЕНІ Д. Ф. ЧЕБОТАРЬОВА НАМН УКРАЇНИ»
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСТЕОПОРОЗУ

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Остеопороз – мультидисциплінарна проблема сьогодення»

17-18 листопада 2022 року

Усі учасники отримають сертифікати на 10 балів БПР за участь в конференції (після тестування), 20 балів – за стендову доповідь, 30 балів – за усну доповідь для атестації на присвоєння/підтвердження лікарської категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

ПЕРШИЙ ДЕНЬ РОБОТИ

17 листопада 2022, четвер

АЛГОРИТМ FRAX – ОЦІНКА РИЗИКУ ПЕРЕЛОМІВ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ


Барна О. М., Лук’янець Є. Ю., Корост Я. В., Сабадаш В. Є., Пехенько В. С., Аліфер О. О. (Київ)

ВПЛИВ ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА НА ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЖІНОК З АКСІАЛЬНИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Борткевич О. П., Ситенко А. О. (Київ)

ХАРАКТЕРИСТИКА КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ М. КИЄВА

Васюкова М. М., Починок Т. В., Казакова Л. М., Мельничук В. В. (Київ)

МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЖІНОК ІЗ СИСТЕМНИМ ЧЕРВОНИМ ВОВЧАКОМ

Дубецька Г. С., Григор’єва Н. В. (Київ)

ГІПЕРУРИКЕМІЯ, МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА МАРКЕРИ КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ (ПРОПЕПТИДИ ПРОКОЛАГЕНУ І ТИПУ, ОСТЕОКАЛЬЦИН) В ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

Дубецька Г. С., Дубецька-Грабоус І. С. (Київ, Львів)

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЇЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ Й УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ FRAX

Григор’єва Н. В., Дубецька Г. С., Кошель Н. М., Писарук А. В., Антонюк-Щеглова І. А. (Київ)

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АЛІМЕНТАРНОГО ОЖИРІННЯ НА БІОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КІСТОК ЩУРІВ

Чака О. Г., Янко Р. В., Зінченко А. С. (Київ)

ПЕРІОПЕРАЦІЙНИЙ МЕТАБОЛІЗМ У ХВОРИХ ВТОРИННИМ ГІПЕРПАРАТИРЕОЗОМ І СПОСОБИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Черній В. І., Денисенко А. І., Черній Т. В. (Київ)

ОСТЕОПОРОЗ – ОБТЯЖУЮЧИЙ КОМПОНЕНТ ПОЛІМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК


Оринчак М. А., Нейко В. Є., Гаман І. О., Човганюк О. С., Артеменко Н. Р. (Івано-Франківськ)

ДРУГИЙ ДЕНЬ РОБОТИ

18 листопада 2022, п’ятниця

ЧАСТОТА ПЕРЕЛОМІВ, МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА РИЗИК ПАДІНЬ У ЖІНОК З ВИСОКИМ РИЗИКОМ САРКОПЕНІЇ

Григор’єва Н. В., Бистрицька М. А., Мусієнко А. С., Заверуха Н. В., Гибало Н. М. (Київ)

ОСТЕОСАРКОПЕНІЯ У МОЛОДИХ ДОРОСЛИХ З ЮВЕНІЛЬНИМ ІДІОПАТИЧНИМ АРТРИТОМ

Джус М. Б., Кулик М. С., Карасевська Т. А., Мостбауер Г. В., Івашківський О. І., Потьомка Р. А., Новицька А. Л. (Київ)

МІСЦЕ ВІТАМІНУ D В СТАНДАРТАХ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

Масік Н. П. (Вінниця)

ЕНДОСКОПІЧНА БІПОРТАЛЬНА ДЕКОМПРЕСІЯ – СУЧАСНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ СТАРШОГО ВІКУ З ПОПЕРЕКОВИМ СПІНАЛЬНИМ СТЕНОЗОМ


Меленко В. І., Фіщенко Я. В., Кравчук Л. Д., Шевчук А. В. Сапоненко А. І., Щегольков Є. Е. (Київ)

ВНУТРІШНЬОДИСКОВІ СТЕРОЇДНІ ІН’ЄКЦІЇ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ПОПЕРЕКУ АСОЦІЙОВАНОГО З MODIC I-II У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ

Сапоненко А. І., Фіщенко Я. В., Шевчук А. В., Кравчук Л. Д., Меленко В. І., Щегольков Є. Е., Черватюк М. С. (Київ)

МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДИСТРОФІЧНИМ БУЛЬОЗНИМ ЕПІДЕРМОЛІЗОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ХРОНІЧНОЇ БІЛКОВО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Сінгх О. О., Балацька Н. І., Гедеон І. В., Федорець Є. А. (Київ)

РЕЗУЛЬТАТИ ПОДВІЙНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ДЕНСИТОМЕТРІЇ СКЕЛЕТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ДЕМОГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХВОРИХ ЗІ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Яременко О. Б., Мазанко К. В., Сидорова А. О. (Київ)

ОЦІНКА ВПЛИВУ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОЇ ТЕРАПІЇ ТА РІВНІВ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКУ НА СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТИЧНІ ХВОРОБИ


Крилова А. С., Гораль Н. С. (Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ТА ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ 10-РІЧНОЇ ЙМОВІРНОСТИ РИЗИКУ ПЕРЕЛОМУ (FRACTURE RISK ASSESSMENT – FRAX®) У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ З ПОРУШЕННЯМ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ


Дробінська Н. В., Абрагамович О. О. (Львів)

Українська асоціація остеопорозу
м. Київ, вул. Вишгородська, 67
тел.: (044) 355-60-60, (094) 855-60-60 
e-mail: [email protected]
Технічна підтримка: [email protected]