НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ІМЕНІ Д. Ф. ЧЕБОТАРЬОВА НАМН УКРАЇНИ»
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСТЕОПОРОЗУ

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Остеопороз – мультидисциплінарна проблема сьогодення»

17-18 листопада 2022 року

Усі учасники отримають сертифікати на 10 балів БПР за участь в конференції (після тестування), 20 балів – за стендову доповідь, 30 балів – за усну доповідь для атестації на присвоєння/підтвердження лікарської категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”

ІНОЗЕМНІ ДОПОВІДАЧІ

Jean-Yves
Reginster

Льєж, Бельгія.
Президент ESCEO

Gun-il
Im

Гоян, Корея.
Президент OARSI

Heinrich
Resch

Відень, Австрія.

Michael F.
Holick

Бостон, Массачусетс, США.

Edward
Czerwinski

 Краків, Польща.

Pawel
Pludowski

Варшава, Польща.
Президент EVIDAS

Juraj
Payer

Братислава, Cловаччина.

Mário Rui
Mascarenhas

Лісабон, Португалія.

Nancy
Lane

Девіс, Каліфорнія, США.

Galymzhan
Togizbayev

Алмати, Казахстан.

Jerzy Wiktor
Konstantynowicz

Білосток, Польша.

Andrea Ildiko
Gasparik

Муреш, Румунія.

Radmila
Matijevic

Новий Сад, Сербія.

Christos
Zavos

Салоніки, Греція.

Giovanni
Adami

Верона, Італія.

Edoardo
Conticini

Сієна, Італія.

Програма

ПЕРШИЙ ДЕНЬ

17 листопада 2022, четвер

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО президента Національної академії медичних наук України,
академіка НАМН України, проф. В. І. Цимбалюка

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО президента Української асоціації остеопорозу
проф. Н. В. Григор’євої

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО президента Європейського товариства з клінічних та економічних аспектів
остеопорозу та остеоартриту (ESCEO), президента Комітету національних товариств (CNS)
Міжнародного фонду остеопорозу (IOF) проф. J.-Y. Reginster

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО директора ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»
академіка НАМН України, проф. В. В. Безрукова

ОСТЕОПОРОЗ В УКРАЇНІ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
Григор’єва Н. В. (Київ)

ОСТЕОПОРОЗ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕННЯ: ВИКЛИКИ ВІЙНИ ТА НОВИЙ ДОСВІД
Головуючі: проф. Климовицький Ф. В., д.м.н. Бистрицька М. А., проф. Григор’єва Н. В.

ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ОСТЕОПОРОЗОМ В УМОВАХ ВІЙНИ
Климовицький Ф. В. (Кропивницький)

ПОСТІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ОСТЕОПОРОЗ: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ
Бистрицька М. А., Стець І. В. (Київ)

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ОСТЕОПОРОТИЧНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ КІНЦІВОК В УМОВАХ ПРИФРОНТОВОГО МІСТА
Кожемяка М. О. (Запоріжжя)

ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНЕ СОРТУВАННЯ МАСОВИХ ПОРАНЕНИХ: НАШ ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА УСКЛАДНЕННЯ
Зубач О. Б., Рокита В. Г., Ficke J. R. (Львів, Україна; Балтимор, шт. Меріленд, США)

ВОГНЕПАЛЬНЕ ПОРАНЕННЯ ТА ПОСТІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ОСТЕОПОРОЗ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Парубець М. М. (Київ)

Відповіді на запитання

ОСТЕОПОРОЗ У ПРАКТИЦІ ПЕДІАТРА: КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА СТРАТЕГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
Головуючі: проф. Балацька Н. І., проф. Фролова Т. В., к.м.н. Кінча-Поліщук Т. А.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ДЕНСИТОМЕТРІЇ В ДІТЕЙ
Балацька Н. І. (Київ)

РІДКІСНІ ПРИЧИНИ ОСТЕОПОРОЗУ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД
Konstantynowicz J. (Білосток, Польща)

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ МЕТАБОЛІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ
Фролова Т. В., Осман Н. С. (Харків)

ПОРУШЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М., Гук Ю. М., Відерко Р. В. (Київ)

Відповіді на запитання

ВТОРИННИЙ ОСТЕОПОРОЗ: СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗ, ПРОФІЛАКТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ
Головуючі: проф. Мартинюк Л. П., проф. Нішкумай О. І., проф. Григор’єва Н. В.

ВТОРИННИЙ ОСТЕОПОРОЗ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ ЕНДОКРИНОЇ СИСТЕМИ У ДОРОСЛИХ
Mascarenhas M.-R. (Лісабон, Португалія)

ОСТЕОПОРОЗ У ЧОЛОВІКІВ
Resch H. (Відень, Австрія)

HELICOBACTER PYLORI ТА ОСТЕОПОРОЗ
Zavos C. (Салоніки, Греція)

МІНЕРАЛЬНО-КІСТКОВІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ХВОРОБІ НИРОК: НА ВІСТРІ ВТОРИННИЙ ОСТЕОПОРОЗ
Мартинюк Л. П. (Тернопіль)

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА ОСТЕОПОРОЗ
Біловол О. М., Князькова І. І. (Харків)

ОСТЕОПОРОЗ, АРТЕРІАЛЬНА ЖОРСТКІСТЬ ТА СЕЧОКАМ’ЯНА ХВОРОБА: ЧИ ІСНУЄ ЗВ’ЯЗОК?
Нішкумай О. І., Алексєєнко О. О., Нікітін О. Д., Корицький А. В. (Київ)

ОСТЕОПОРОЗ, АСОЦІЙОВАНИЙ З ВАГІТНІСТЮ ТА ЛАКТАЦІЄЮ
Мусієнко А. С. (Київ)

OSTEOPOROSIS IN ARTHRITIS
Conticini Е. (Сієна, Італія)

Відповіді на запитання

ГЛЮКОКОРТИКОЇД-ІНДУКОВАНИЙ ОСТЕОПОРОЗ: СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
Головуючі: к.м.н. Гармиш О. О., проф. Головач І. Ю., проф. Григор’єва Н. В.

ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ В РЕВМАТОЛОГІЇ: ЧИ МОЖЛИВО УНИКНУТИ УСКЛАДНЕНЬ?
Гармиш О. О. (Київ)

ОСТЕОПОРОЗ ПРИ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ: СИМПТОМИ ТА ТЕРАПІЯ
Togizbayev G. (Алмати, Казахстан)

ГЛЮКОКОРТИКОЇД-ІНДУКОВАНИЙ ОСТЕОПОРОЗ: ЧИ ІСНУЄ БЕЗПЕЧНА ДОЗА ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ ДЛЯ КІСТОК?
Adami G. (Верона, Італія)

ГЛЮКОКОРТИКОЇД-ІНДУКОВАНИЙ ОСТЕОПОРОЗ: КОГО ЛІКУВАТИ, ЯК ДОВГО І ЯКИМ ПРЕПАРАТОМ?
Головач І. Ю. (Київ)

Відповіді на запитання

АЛГОРИТМ FRAX – ОЦІНКА РИЗИКУ ПЕРЕЛОМІВ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
Барна О. М., Лук’янець Є. Ю., Корост Я. В., Сабадаш В. Є., Пехенько В. С., Аліфер О. О. (Київ)

ВПЛИВ ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА НА ПОРУШЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЖІНОК З АКСІАЛЬНИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ
Борткевич О. П., Ситенко А. О. (Київ)

ХАРАКТЕРИСТИКА КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ М. КИЄВА
Васюкова М. М., Починок Т. В., Казакова Л. М., Мельничук В. В. (Київ)

МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЖІНОК ІЗ СИСТЕМНИМ ЧЕРВОНИМ ВОВЧАКОМ
Дубецька Г. С., Григор’єва Н. В. (Київ)

ГІПЕРУРИКЕМІЯ, МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА МАРКЕРИ КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ (ПРОПЕПТИДИ ПРОКОЛАГЕНУ І ТИПУ,
ОСТЕОКАЛЬЦИН) В ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
Дубецька Г. С., Дубецька-Грабоус І. С. (Київ, Львів)

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЇЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ Й УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ FRAX
Григор’єва Н. В., Дубецька Г. С., Кошель Н. М., Писарук А. В., Антонюк-Щеглова І. А. (Київ)

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АЛІМЕНТАРНОГО ОЖИРІННЯ НА БІОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КІСТОК ЩУРІВ
Чака О. Г., Янко Р. В., Зінченко А. С. (Київ)

ПЕРІОПЕРАЦІЙНИЙ МЕТАБОЛІЗМ У ХВОРИХ ВТОРИННИМ ГІПЕРПАРАТИРЕОЗОМ І СПОСОБИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ
Черній В. І., Денисенко А. І., Черній Т. В. (Київ)

ОСТЕОПОРОЗ – ОБТЯЖУЮЧИЙ КОМПОНЕНТ ПОЛІМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ
ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК
Оринчак М. А., Нейко В. Є., Гаман І. О., Човганюк О. С., Артеменко Н. Р. (Івано-Франківськ)

Засідання Робочої групи щодо розробки Методичних рекомендацій з менеджменту постменопаузального остеопорозу

Засідання Робочої групи щодо розробки Методичних рекомендацій щодо дефіциту та недостатності вітаміну D

ДРУГИЙ ДЕНЬ

18 листопада 2022, п’ятниця

ВІТАМІН D: СКЕЛЕТНІ ТА ПОЗАСКЕЛЕТНІ ЕФЕКТИ
Головуючі: проф. Григор’єва Н. В., проф. Бекетова Г. В., д.м.н. Марциняк С. М.

ЧИ ВІТАМІН D ДІЙСНО ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я КІСТОК?
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ДОКАЗОВО ОБҐРУНТОВАНА ПЕРСПЕКТИВА
Holick M. F. (Бостон, шт. Массачусетс, США)

ДЕФІЦИТ ТА НЕДОСТАТНІСТЬ ВІТАМІНУ D В УКРАЇНІ: ОНОВЛЕННЯ 2022
Григор’єва Н. В. (Київ)

ПОЛЬСЬКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: ОНОВЛЕННЯ 2022
Pludowski P. (Варшава, Польща)

РОЛЬ ВІТАМІНУ D У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З РЕКУРЕНТНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
Бекетова Г. В. (Київ)

КОМПЛЕКСНЕ ОРТОПЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІТАМІН D-ЗАЛЕЖНИЙ ТА ВІТАМІН D-РЕЗИСТЕНТНИЙ РАХІТ
Марциняк С. М. (Київ)

Відповіді на запитання

ОСТЕОПОРОЗ ТА ОСТЕОАРТРИТ: НАСКІЛЬКИ ТІСНИЙ ЗВ’ЯЗОК?
Головуючі: проф. Дєдух Н. В., проф. Головач І. Ю., проф. Григор’єва Н. В.

OARSI: МІСІЯ ТА МЕТА
Gun-il Im (Гоян, Корея)

ОЖИРІННЯ, ОСТЕОАРТРИТ ТА ОСТЕОПОРОЗ: ЧИ Є ДОКАЗИ СПІЛЬНОГО ПАТОГЕНЕЗУ?
Lane N. (Девіс, шт. Каліфорнія, США)

НОВІ НАПРЯМКИ У ВИВЧЕННІ МЕХАНІЗМІВ ОСТЕОАРТРИТУ ТА ОСТЕОПОРОЗУ
Дєдух Н. В. (Київ)

ОСТЕОПОРОЗ І ОСТЕОАРТРИТ: МЕХАНІЗМИ КОМОРБІДНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ
Головач І. Ю. (Київ)

Відповіді на запитання

ОСТЕОПОРОЗ У ПРАКТИЦІ ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА
Головуючі: проф. Бур’янов О. А., д.м.н. Бистрицька М. А., проф. Страфун С. С.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ
НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СУГЛОБІВ: ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
Бур’янов О. А., Омельченко Т. М., Хіміон Л. В., Кваша В. П. (Київ)

РЕНТГЕНДЕНСИТОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ З КОНТРАКТУРОЮ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБУ ТА РОЗРИВОМ СУХОЖИЛКА НАДОСТЬОВОГО М’ЯЗА
Страфун С. С., Богдан С. В., Юрійчук Л. М. (Київ)

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ХРЕБЦІВ У ХВОРИХ З ОСТЕОПОРОЗОМ
Шевчук А. В., Сташкевич А. Т., Улещенко Д. В., Сапоненко А. С. (Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ДИСТАЛЬНОГО ЕПІМЕТАФІЗУ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ НА ФОНІ ОСТЕОПОРОЗУ
Страфун С. С., Гайко О. Г., Тимошенко С. В. (Київ)

Відповіді на запитання

САРКОПЕНІЯ, ПАДІННЯ ТА ПЕРЕЛОМИ
Головуючі: проф. Джус М. Б., проф. Масік Н. П., к.м.н. Холін В. О.

ЗВ’ЯЗОК МІЖ МІНЕРАЛЬНОЮ ЩІЛЬНІСТЮ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ТІЛОБУДОВОЮ У НАСЕЛЕННЯ СЕРБІЇ СТАРШЕ 65 РОКІВ
Matijevic R. (Новий Сад, Сербія)

САРКОПЕНІЯ, ПАДІННЯ ТА ПЕРЕЛОМИ: РЕЗУЛЬТАТИ УКРАЇНСЬКОГО КОГОРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Бистрицька М. А., Мусієнко А.С., Заверуха Н.В., Григор’єва Н. В. (Київ)

САРКОПЕНІЯ ТА ІНФЛАМЕЙДЖІНГ
Джус М. Б. (Київ)

СИНЕРГІЗМ САРКОПЕНІЇ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ОСІБ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
Масік Н. П., Пономарчук К. М., Гром В. Д. (Вінниця)

ПРЕДИКТОРИ ТРИВАЛОСТІ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ТА ЛЕТАЛЬНОСТІ У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМОМ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ. РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО РІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 24 950 ПЕРЕЛОМІВ У РУМУНІЇ
Gasparik A. I. (Муреш, Румунія)

ПРОБЛЕМА ПАДІНЬ У ПАЦІЄНТІВ ЛІТНЬОГО ВІКУ З КОГНІТИВНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
Холін В. О., Полєтаєва К. М., Скрипченко О. Г. (Київ)

Відповіді на запитання

ДЕНЬ ОСТЕОПОРОЗУ 2022 В УКРАЇНІ: ПІДСУМКИ ТА НОВИЙ ДОСВІД
Модератори: проф. Григор’єва Н. В., к. м. н. Мусієнко А. С., Гораль Н. С.

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ОСТЕОПОРОЗУ: СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ
Головуючі: проф. Григор’єва Н. В., д.м.н. Бистрицька М. А., д.м.н. Марциняк С. М.

ЛІКУВАННЯ ОСТЕОПОРОЗУ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ
Григор’єва Н. В. (Київ)

НОВІ СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОПОРОЗУ
Payer J. (Братислава, Cловаччина)

КАЛЬЦІЙ ТА ВІТАМІН D У ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ОСТЕОПОРОЗУ
Марциняк С. М. (Київ)

ПРИПИНЕННЯ ЛІКУВАННЯ ДЕНОСУМАБОМ: МІФИ ТА ФАКТИ
Czerwinski E., Berwecka M. (Краків, Польща)

Відповіді на запитання

ЧАСТОТА ПЕРЕЛОМІВ, МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА РИЗИК ПАДІНЬ У ЖІНОК З ВИСОКИМ РИЗИКОМ САРКОПЕНІЇ
Григор’єва Н. В., Бистрицька М. А., Мусієнко А. С., Заверуха Н. В., Гибало Н. М. (Київ)

ОСТЕОСАРКОПЕНІЯ У МОЛОДИХ ДОРОСЛИХ З ЮВЕНІЛЬНИМ ІДІОПАТИЧНИМ АРТРИТОМ
Джус М. Б., Кулик М. С., Карасевська Т. А., Мостбауер Г. В., Івашківський О. І., Потьомка Р. А., Новицька А. Л. (Київ)

МІСЦЕ ВІТАМІНУ D В СТАНДАРТАХ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
Масік Н. П. (Вінниця)

ЕНДОСКОПІЧНА БІПОРТАЛЬНА ДЕКОМПРЕСІЯ – СУЧАСНИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ СТАРШОГО ВІКУ З ПОПЕРЕКОВИМ СПІНАЛЬНИМ СТЕНОЗОМ
Меленко В. І., Фіщенко Я. В., Кравчук Л. Д., Шевчук А. В. Сапоненко А. І., Щегольков Є. Е. (Київ)

ВНУТРІШНЬОДИСКОВІ СТЕРОЇДНІ ІН’ЄКЦІЇ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ПОПЕРЕКУ АСОЦІЙОВАНОГО З MODIC I-II У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ
Сапоненко А. І., Фіщенко Я. В., Шевчук А. В., Кравчук Л. Д., Меленко В. І., Щегольков Є. Е., Черватюк М. С. (Київ)

МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДИСТРОФІЧНИМ БУЛЬОЗНИМ ЕПІДЕРМОЛІЗОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ХРОНІЧНОЇ БІЛКОВО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Сінгх О. О., Балацька Н. І., Гедеон І. В., Федорець Є. А. (Київ)

РЕЗУЛЬТАТИ ПОДВІЙНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ДЕНСИТОМЕТРІЇ СКЕЛЕТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ДЕМОГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХВОРИХ ЗІ СПОНДИЛОАРТРИТОМ
Яременко О. Б., Мазанко К. В., Сидорова А. О. (Київ)

ОЦІНКА ВПЛИВУ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОЇ ТЕРАПІЇ ТА РІВНІВ
С-РЕАКТИВНОГО БІЛКУ НА СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
У ХВОРИХ НА РЕВМАТИЧНІ ХВОРОБИ
Крилова А. С., Гораль Н. С. (Київ)


ОСОБЛИВОСТІ ТА ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ
10-РІЧНОЇ ЙМОВІРНОСТИ РИЗИКУ ПЕРЕЛОМУ (FRACTURE RISK ASSESSMENT – FRAX®)
У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ З ПОРУШЕННЯМ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТИ
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
Дробінська Н. В., Абрагамович О. О. (Львів)

Дискусія
Нагородження членів Української асоціації остеопорозу
Прийняття резолюції конференції
Закриття конференції

ПЛАТИНОВІ ПАРТНЕРИ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

ОСНОВНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

МЕДИЧНИЙ ПАРТНЕР

Відтворити відео

 59,762 кількість переглядів,  5 користувачів онлайн

Відтворити відео

 59,763 кількість переглядів,  6 користувачів онлайн

Ваші коментарі та запитання до спікерів:

За додатковою інформацією просимо звертатися до оргкомітету:
Бистрицька Марина Анатоліївна, Мусієнко Анна Сергіївна
тел.: 044-355-60-60
094-855-60-60
e-mail: osteoconf@ukr.net
адреса: вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114.